Uusien liittymien hankkijat: Huomioitavaa pumppaamojen hankinnassa

Kaikki pumppaamojen myyjät ja valmistajat eivät tarkista releiden ja muiden sähköosien yhteensopivuutta. Siitä saattaa aiheutua ylimääräisiä teknisiä ongelmia, joita on vaikea paikallistaa. Tarkistathan, että sähköosat ovat yhteensopivia pumppaamon kanssa!

KIINTEISTÖVIEMÄRIN JA PUMPPAAMON OMA HOITO

Pumppaamon ja kiinteistöviemärin ”oma hoidossa” tulee noudattaa huolellisuutta ja seuraavia ohjeita:

- WC-pönttöön ei saa laittaa mitään ylimääräistä, ainoastaan wc paperia.

- Kiellettyä on kaikenlaisen muun paperin ja kertakäyttötuotteen, kuten vauvan kertakäyttöpyyhkeiden, vaippojen, kertakäyttökäsi - tai kasvopyyhkeiden, kasvomaskien ja kertakäyttökäsineiden huuhtelu WC-pöntöstä viemäriin.

- Viemäriin ei saa päästää rasvaa. Kaikki rasvaiset astiat tulee ennen pesua pyyhkiä esim. talouspaperilla ja vasta sen jälkeen pestä. Kinkun rasva tulee kerätä erilliseen astiaan ja viedä jätteisiin.

- Pumppaamon kantta ei saa sulkea lukolla, vaan nippusiteellä, jotta huoltotoimenpiteiden yhteydessä kannen saa auki. Kantta ei saa myöskään kukaan muu kuin asianomainen huoltotoimenpiteitä tekevä henkilö avata, sillä pumppaamosta nousee myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteen (mm. huimausta).

- Talven varalle pumppaamo tulee eristää jäätymisen estämiseksi. Eristämisen voi tehdä joko rakentamalla pumppaamon suojaksi ”kopin” tai peittämällä sen pressulla. Pumppaamon päältä ei saa poistaa lunta, vaan päinvastoin tulisi lisätä sitä.

- Vesipostin jäätymisen estää sen sulkeminen huolellisesti, eli lukituskammen kiertäminen pohjaan asti.

- ja lopuksi käytä VETTÄ; VETTÄ JA VETTÄ riittävästi, jotta kaikki partikkelit kulkeutuvat asiaankuuluvalla tavalla viemärissä.

LASKUTUS

VEDEN JA JÄTEVEDEN LASKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUODEN 2019 ALUSTA LUKIEN

Yleistä

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan jäsenten veden ja jäteveden laskutukseen liittyvät kaikki tehtävät ovat siirtyneet osuuskunnan tehtäväksi. Haminan Vedelle ei enää makseta liittymismaksuja eikä veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuja.

Muutos johtuu lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista ja sen pohjalta Haminan Veden ja Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan välisestä sopimuksesta.

Veden ja jäteveden laskutus

Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa siten, että vuoden ensimmäisen laskun eräpäivä on 15.7 ja toisen laskun eräpäivä on 15.1.

Veden ja jäteveden perusmaksuista puolet laskutetaan ensimmäisen laskun yhteydessä ja puolet toisen laskun yhteydessä. Yleisen vesipostin maksu laskutetaan yhtenä eränä 1. laskutusjakson yhteydessä.

Vuoden 2021 alusta lähtien laskutuksen hoitaa vesihuolto-osuuskunta (aiemmin AH-Laskenta Oy).

Vesimittarilukemien kerääminen

Vesimittarilukemat kerätään kotisivuille avattavan linkin kautta osuuskunnan sähköpostiin sekä postitse lähetettävän mittarinlukukortin välityksellä.

Vuonna 2019 laskutuksen pohjatietoina pidetään Haminan Veden toimittamaa mittarilukema - arviota päivämäärältä 31.12.2018.

Muuta huomioon otettavaa

Huomattavin muutos on se, että kun Haminan Vesi laskutti asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa, niin osuuskunta laskuttaa kaksi kertaa. Muutos aiheuttaa osuuskunnan jäsenelle yksittäisen laskun loppusumman nousun noin kaksinkertaiseksi, mihin tulee varautua. Muutos on osuuskunnan jäsenille edullinen ratkaisu kokonaistaloudellisesti, koska näin säästetään kahden laskutuskerran verran hallinnollisia menoja eli tilitoimiston maksuja.

Kokonaisuudessa osuuskunnan jäsenen maksut pienenevät,  kun vuodelta 2019 ei peritä hoitomaksuja. Osuuskunnan kaikki maksut ovat tämän vuoden alusta arvonlisäverollisia.

Toinen muutoksesta johtuva asia on, että osuuskunnalla olevien ja Haminan Vedeltä saatujen jäsenten tiedoissa (mm. osoite-, vesi- ja viemärijärjestelmätietojen) on eroavuuksia, joten on todennäköistä, ettei laskutustiedot ole ensimmäisillä kerroilla täysin oikeita ja aukottomia.

Osuuskunnan hallitus on päättänyt kuluvan vuoden aikana käydä lävitse kaikkien vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyjien tiedot ja vesimittarilukemat, jonka tarkistusten jälkeen virheet oikaistaan.

 

 

 

 

Scroll to top