LASKUTUS

VEDEN JA JÄTEVEDEN LASKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUODEN 2019 ALUSTA LUKIEN

Yleistä

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan jäsenten veden ja jäteveden laskutukseen liittyvät kaikki tehtävät ovat siirtyneet osuuskunnan tehtäväksi. Haminan Vedelle ei enää makseta liittymismaksuja eikä veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuja.

Muutos johtuu lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista ja sen pohjalta Haminan Veden ja Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan välisestä sopimuksesta.

Veden ja jäteveden laskutus

Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa siten, että vuoden ensimmäinen lasku on arviolasku ja sen eräpäivä on 15.7.2019. Toinen lasku on mittarilukemalasku eli todellisen kulutuksen mukainen ja sen eräpäivä on 15.1.2020.

Veden ja jäteveden perusmaksuista puolet laskutetaan arviolaskun yhteydessä ja puolet mittarilukemalaskun yhteydessä. Vesipostin perusmaksu laskutetaan yhtenä eränä 1. laskutusjakson yhteydessä.

Laskut lähettää ja laskutuksen hoitaa AH - laskenta.

Vesimittarilukemien kerääminen

Vesimittarilukemat kerätään kotisivuille avattavan linkin kautta osuuskunnan sähköpostiin sekä AH - laskennan postitse lähettämän mittarikortin välityksellä.

Tänä vuonna laskutuksen pohjatietoina pidetään Haminan Veden toimittamaa mittarilukema - arviota päivämäärältä 31.12.2018.

Muuta huomioon otettavaa

Huomattavin muutos on se, että kun Haminan Vesi laskutti asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa, niin osuuskunta laskuttaa kaksi kertaa. Muutos aiheuttaa osuuskunnan jäsenelle yksittäisen laskun loppusumman nousun noin kaksinkertaiseksi, mihin tulee varautua. Muutos on osuuskunnan jäsenille edullinen ratkaisu kokonaistaloudellisesti, koska näin säästetään kahden laskutuskerran verran hallinnollisia menoja eli tilitoimiston maksuja.

Kokonaisuudessa osuuskunnan jäsenen maksut pienenevät,  kun vuodelta 2019 ei peritä hoitomaksuja. Osuuskunnan kaikki maksut ovat tämän vuoden alusta arvonlisäverollisia.

Toinen muutoksesta johtuva asia on, että osuuskunnalla olevien ja Haminan Vedeltä saatujen jäsenten tiedoissa (mm. osoite-, vesi- ja viemärijärjestelmätietojen) on eroavuuksia, joten on todennäköistä, ettei laskutustiedot ole ensimmäisillä kerroilla täysin oikeita ja aukottomia.

Osuuskunnan hallitus on päättänyt kuluvan vuoden aikana käydä lävitse kaikkien vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyjien tiedot ja vesimittarilukemat, jonka tarkistusten jälkeen virheet oikaistaan.

 

 

 

 

 

Scroll to top