Talousveden alkaloinnin keskeytys ajalla 17.3- 17.4.

Kuivalan tekopohjavesilaitoksella uusitaan kalkinsyöttölaitteisto  ja tämän vuoksi talousveden alkalointi keskeytyy väliaikaisesti ajalla 17.3 - 17.4.2022.

Tämä saattaa näkyä talousveden laadun väliaikaisena muutoksena. Lisäksi kloorauksen tehokkuuden nousu saattaa ilmetä kloorin voimakkaampana hajuna ja makuna vedessä.

tutkittava aine arvo alkaloinnin ollessa käynnissä arvo alkaloinnin keskeytyksen aikana
pH 8 6,7
alkaliteetti 0.8 mmol/l 0,3 mmol/l
veden kovuus 0,5 mmol/l (3 °dH) 0,3 mmol/l (1,7 °dH)

 

Scroll to top