Terveiset syyskokouksesta

16.11.2020

Vesihuolto-osuuskunnan syyskokous pidettiin lokakuun lopulla Toivolassa. Vesihuolto-osuuskunnan jäseniä oli paikalla lähes 30.

Syyskokouksessa valittiin hallituksen jäsenet sekä käsiteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi päätettiin ylimääräisen 35 euron maksun keräämisestä jäseniltä veden kulutushävikin kattamiseksi kertaluontoisena tänä vuonna.

Hallituksen erovuoroinen varsinainen jäsen Mika Arola valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi ja hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Raine Suntio, Tapani Korpela, Ossi Lommi, Hannu Tepponen ja Pekka Rytkölä. Varajäseniksi valittiin niin ikään edelleen Pentti Järviö, Marjatta Miettinen ja Petri Ovaska sekä uudeksi varajäseneksi Torsti Kotoluoto.

Syyskokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Tarpeellisista putkiston korjaustoimenpiteistä huolehditaan ja jatketaan viemäriputkien huuhtelua. Lisäksi aloitetaan vanhimpien vesimittareiden uusiminen n 20 -30 kpl vuosittain ja jatketaan vesipostien käytön tarkastuskäyntejä sekä muutetaan Kylänrannan vesiposti mittarilliseksi.

Ensi vuoden veden ja jäteveden kulutushinnat pysyvät ennallaan, mutta kaikkien järjestelmien perusmaksuja hallitus on päättänyt korottaa, jotta saaduilla tuloilla voidaan kattaa em. putkiston korjaus- ja huoltotyöt sekä Haminan Vedelle maksettavat veden ja jäteveden maksut.  Saatavilla tuloilla katetaan kaikki hallinnolliset tehtävät, mm laskutus, kirjanpito ja tiedotus.

Vesihuolto-osuuskunta on hankkinut oman asiakastietojärjestelmän ja ensi vuoden tavoitteena on saada järjestelmän toiminnot käyttöön täysimääräisenä. Asiakaslaskutus hoidetaan omana työnä jo tänä vuonna. Kotisivujen tiedot pidetään ajantasaisina ja ne toimivat hyvänä tiedotuskanavana.

Scroll to top