Terveiset syyskokouksesta

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan syyskokous pidettiin 23.10.2021 ja jäseniä oli paikalla lähes 30.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Korpela ja Hannu Tepponen sekä uudeksi varajäseneksi Antti Virtanen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raine Suntio ja varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Tepponen.

Syyskokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Tarpeellisista putkiston korjaustoimenpiteistä huolehditaan ja jatketaan viemäriputkien huuhtelua. Ensi vuonna vaihdetaan loput vanhat mekaaniset vesimittarit etämittareiksi ja aloitetaan vesipostien muuttaminen mittarillisiksi.

Veden ja jäteveden käyttömaksut ja perusmaksut pysyvät ennallaan. Sen sijaan liittymismaksuihin hallitus on tehnyt maltilliset korotukset.

Vesipostien mittarilliseksi muuttaminen tapahtuu kahden seuraavan vuoden aikana. Tavoitteena on, että ensi vuoden aikana muutettaisiin n. 30 vesipostia. Muutos tehdään siten, että kiinteistönomistaja ottaa yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan ja paikan päällä käynnin yhteydessä sovitaan tapauskohtaisesti, millä tavalla työ tehdään.

Kokouksessa käytiin vilkasta ja asiallista keskustelua esillä olleista asioista. Sekä kokouksen puheenjohtaja Pentti Järviö että hallituksen puheenjohtaja Raine Suntio toivoivat, että kokouksissa käytäisiin edelleenkin runsaslukuisesti ja toimittaisiin muutoinkin aktiivisesti, sillä osuuskunta on kaikkien jäsenten yhteinen ”yritys”.

Scroll to top