Terveiset syyskokouksesta

Vesihuolto-osuuskunnan uusittujen sääntöjen mukainen ensimmäinen syyskokous pidettiin lokakuun lopulla Toivolassa. Vesihuolto-osuuskunnan jäseniä oli paikalla runsaat 20.

Syyskokouksen asioina oli hallituksen jäsenten valinta, kokouspalkkioiden maksaminen hallituksen jäsenille sekä ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely.

Hallituksen erovuorossa olleet varsinaiset jäsenet Raine Suntio ja Ossi Lommi valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Uutena asiana syyskokous päätti, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan ensi vuodesta lähtien kokouspalkkiot ja lisäksi puheenjohtajalle erillinen kuukausipalkkio. Perusteluina palkkioiden maksamiseen on muutokset vesihuolto-osuuskunnan toiminnassa, kun Haminan Vedeltä siirtyivät kaikki tehtävät vesihuolto-osuuskunnalle eikä tehtävien hoitamista voida enää pitää hallituksen kohdalla pelkkänä talkootyönä.

Syyskokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Ensi vuonna veden ja jäteveden kulutus- ja perusmaksut pysyvät ennallaan. Tarpeellisista putkiston korjaustoimenpiteistä huolehditaan ja jatketaan samassa yhteydessä tehtävää viemäriputkien huuhtelua. Lisäksi jatketaan omien perustietojen oikeellisuuden tarkistamista ja huolehditaan siitä, että kotisivut pysyvät ajantasaisina ja toimivat hyvinä tiedotuskanavina

 

.

 

 

 

 

 

Scroll to top