Uudet säännöt ovat tulleet voimaan

Toukokuun varsinaisessa kokouksessa hyväksyttiin vesihuolto-osuuskunnan uudet säännöt, jotka patentti- ja rekisterihallitus on 22.7.2019 rekisteröinyt ja osaltaan hyväksynyt.

Uusien sääntöjen laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun Haminan Veden ja osuuskunnan välinen sopimus toi tullessaan uusia tehtäviä ja tehtävien vastuunjaot muuttuivat sekä lainsäädännössä oli tapahtunut muutoksia.

Oleellisimpia uusia kohtia ovat, että vuodessa pidetään kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa päätetään edellisen vuoden tilinpäätösasioista ja hallituksen vastuuvapaudesta ja syyskokouksessa valitaan seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenet sekä käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Muista muutoksista voidaan mainita, että ylijäämää ei jaeta, vaan ”se käytetään osuuskunnan verkostosta, laitteistosta ja rakennuksista osuuskunnalle aiheutuvien ylläpito- ja korjauskustannusten kattamiseen” ja samalla on poistettu edellisten sääntöjen pykälä ”vapaaehtoiset osuudet ”tarpeettomana.

Lisäksi uudet säännöt sisältävät sanonnallisia muutoksia, niitä on ajantasaistettu ja pykälien numerointi on muuttunut.

Nyt tulevana lokakuussa pidetään uusien sääntöjen mukainen syyskokous ensimmäisen kerran ja kokouksen valmistelu on alkanut hallituksessa. Uudet säännöt ovat julkaistu kotisivuillamme.

Scroll to top