Open post

Kylänrannan vesipostin lukituksen muutos

Kylänrannan vesiposti on vaihdettu mittarilliseksi ja samalla lukitusjärjestelmä on muuttunut. Lukitusjärjestelmä toimii koodilla. Koodin saa jokainen ”vanha avainasiakas” sen jälkeen kun hän on maksanut vuoden 2021 maksun. Vesiposti toimii siten, että koodilla avautuu vesipostin vieressä oleva kotelo, jonka sisällä on avain. Avaimella avataan vesiposti kuten tähänkin asti.  Käytön jälkeen avain palautetaan koteloon, joka suljetaan....

Open post

Logo-kilpailu on nyt avattu

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunta on käynnistänyt avoimen logokilpailun, jonka voittajalle maksetaan palkintona 100 EUR. Kilpailuaika on 07.03.-20.05.2021. Voittaja valitaan vesihuolto-osuuskunnan kevätkokouksen yhteydessä 29.05.2021 ja häneen ollaan yhteydessä kokouksen jälkeen. Kilpailuun osallistuvan logon täytyy olla osallistujan suunnittelema, ja kilpailun voittaja luovuttaa vesihuolto-osuuskunnalle oikeuden käyttää logoa kaikessa vesihuolto-osuuskunnan toiminnassa (esim. laskut, tiedotteet, ja mikä tahansa painettu materiaali). Logon...

Open post

Ajankohtaisia kuulumisia

Hallitus totesi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan, että viime vuoden vedenkulutus - ja perusmaksulaskutus omana työnä oli onnistunut hyvin. Muutamia virheellisyyksiä tapahtui, mutta kaikki saatiin korjatuiksi. Tämän vuoden osalta päätettiin, että laskutus tapahtuu samalla tavalla kaksi kertaa vuodessa ja laskujen eräpäivät ovat 15.6.2021 ja 15.1.2022. Kevään aikana ryhdytään vaihtamaan vanhoja vesimittareita uusiin etäluettaviin vesimittareihin. Ensimmäisinä vaihdetaan...

Open post

Terveiset syyskokouksesta

16.11.2020 Vesihuolto-osuuskunnan syyskokous pidettiin lokakuun lopulla Toivolassa. Vesihuolto-osuuskunnan jäseniä oli paikalla lähes 30. Syyskokouksessa valittiin hallituksen jäsenet sekä käsiteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi päätettiin ylimääräisen 35 euron maksun keräämisestä jäseniltä veden kulutushävikin kattamiseksi kertaluontoisena tänä vuonna. Hallituksen erovuoroinen varsinainen jäsen Mika Arola valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi ja hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Raine...

Open post

Uusi laskutusjärjestelmä

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunta siirtyy käyttämään Suomen Vesitieto Oy:n Vesitieto-pilvipalvelua asiakasrekisterin ylläpitoa sekä laskutusta varten. Vesitietoon siirtymisen myötä tietojen hallinta paranee ja vesiosuuskunta alkaa itse hoitamaan laskutuksen. Tästä johtuen laskujen ulkonäkö muuttuu hieman, ja laskutukseen lisätään myös arvioitu vedenkulutus tiettyyn aikarajaan (esim. vuodenvaihteeseen) asti. Ensimmäinen laskutus Vesitieto-järjestelmällä suoritetaan jo tämän vuoden aikana, ja laskutuksen tietojen oikeellisuus...

Open post

Vuoden 2020 veden ja jäteveden toinen laskutuskerta

Laskutus Vuoden 2020 toinen laskutuskerta on joulukuun lopussa ja vesimittarilukema tulee ilmoittaa viimeistään 12.12.2020. Mittarilukemia voi ilmoittaa aikaisemminkin ja varsinkin kesäasukkaiden olisi hyvä ilmoittaa mittarilukemansa nyt, kun mökkikausi on loppumassa. Tämän vuoden toisen laskun eräpäivä on 31.12.2020. Vesimittarilukemien ilmoittaminen Ilmoita kiinteistön vesimittarilukema viimeistään 12.12.2020  ja kesäasukkaat vaikkapa heti vaihtoehtoisesti joko Internetissä kotisivuilla olevalla lomakkeella...

Open post

Syyskokous

Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 24.10.2020 klo 14.00 Toivolassa, Museotie 820. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 17 §:ssä mainitut asiat. Kokouksessa valitaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi sekä käsitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus. Lisäksi syyskokouksen päätettäväksi hallitus ehdottaa ylimääräisen maksun perimistä kaikilta kiinteistönomistajilta vuodelta 2020 perusteena veden kulutuksen hävikin kattaminnen....

Open post

Kevätkokous ja koronavirus

Maassamme epidemiana jylläävä koronavirus aiheuttaa osuuskunnankin kevätkokouksen pitämisessä viivettä. Sääntöjen mukaan kevätkokous pitää järjestää toukokuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä hallituksen tavoitteena on, että kevätkokous voitaisiin pitää niin myöhään toukokuussa kuin on mahdollista. Se kuitenkin edellyttäisi nykyisen poikkeustilan kokousrajoitusten päättymistä. Sen vuoksi on odotettava maan hallituksen ohjeita yhdistysten ja muiden yhteisöjen kokousten järjestämisestä. Tämän hetken...

Open post

Veden ja jäteveden perus- ja kulutusmaksujen laskutus v. 2020

Laskutus Vuonna 2020 laskutus tapahtuu kuten viime vuonnakin kaksi kertaa vuodessa, mutta laskutus on molemmilla kerroilla mittarilukemaan perustuva. Perusmaksuista puolet laskutetaan ensimmäisen laskun yhteydessä puolet seuraavalla kerralla. Vesipostin perusmaksu ja yleisen vesipostin käyttäjien avainmaksut laskutetaan yhtenä eränä ensimmäisen laskutuksen yhteydessä. Tänä vuonna ei siis arviolaskutusta tehdä, koska viime vuonna kiinteistönomistajien ilmoittamat kulutustiedot ja arviotiedot...

Open post

Vuoden 2019 veden ja jäteveden toinen laskutuskerta

Veden ja jäteveden toinen laskutuskerta on ajankohtainen. Laskut lähetetään asiakkaille joulukuun lopussa ja laskun eräpäivä on tammikuun puolessa välissä vuonna 2020. Vedestä ja jätevedestä laskutetaan nyt todellisen kulutuksen mukaan niiden kiinteistöjen kohdalta, joista on tehty mittarilukemailmoitus joulukuun puoliväliin mennessä. Sen sijaan kiinteistöjä, joista eivät ole ilmoitettu mittarilukemaa, laskutetaan kulutusarvion mukaan. Lisäksi kaikilta laskutetaan veden...

Scroll to top