Open post

Mittarinlukukortit ja lukeman ilmoittaminen

Mittarinlukukortit lähetetään lokakuun aikana tasauslaskutusta varten. Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa jo aiemmin (huom. varsinkin kesäasukkaat!) joko kotisivuilta löytyvän lomakkeen kautta, sähköpostitse osoitteeseen info@mantlahdenvesiok.fi tai puhelimitse numeroon 0400 678 012.      ...

Open post

Uudet säännöt ovat tulleet voimaan

Toukokuun varsinaisessa kokouksessa hyväksyttiin vesihuolto-osuuskunnan uudet säännöt, jotka patentti- ja rekisterihallitus on 22.7.2019 rekisteröinyt ja osaltaan hyväksynyt. Uusien sääntöjen laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun Haminan Veden ja osuuskunnan välinen sopimus toi tullessaan uusia tehtäviä ja tehtävien vastuunjaot muuttuivat sekä lainsäädännössä oli tapahtunut muutoksia. Oleellisimpia uusia kohtia ovat, että vuodessa pidetään kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja...

Open post

Ajankohtaista asiaa laskutuksesta

Veden ja jäteveden kulutus- ja perusmaksujen laskutus siirtyi tämän vuoden alusta vesiosuuskunnalle ja lähiaikoina kiinteistönomistajat saavat ensimmäisen laskunsa. Laskutettava summa sisältää arvion veden kulutuksesta ja jäteveden määrästä sekä puolet perusmaksusta. Käytännössä laskutuksen hoitaa AH- laskenta, joka tähänkin asti on hoitanut meidän hoitomaksulaskutuksemme. Tiedot veden ja jäteveden kulutuksesta siirtyivät Haminan Vedeltä, mutta kiinteistönomistajien perustiedoissa on...

Open post

Varsinainen kokous pidetty 5.5.2019

Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Toivolassa 5.5.2019. Paikalla oli yhteensä 29 henkilöä. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Raine Suntio kertoi viime vuoden toiminnasta, mikä oli pitkälti kulunut Haminan Veden ja osuuskunnan välisten työnjakoasioiden hoitamisessa. Puheenjohtaja totesi yhteistyön Haminan Veden kanssa sujuneen hyvin. Kokouksessa valittiin vuoden 2019 hallitus, jossa jatkavat Raine Suntio, Mika Arola ja Ossi Lommi. Uusiksi...

Open post

Uusi sopimus

Haminan Veden ja vesihuolto-osuuskunnan välillä on tehty uusi sopimus, jonka laatiminen johtuu lainsäädännöstä. Sopimuksella Haminan Vesi myy ja toimittaa vettä sekä vastaanottaa jätevettä osuuskunnalta. Laitosten liittymäkohtaan on asennettu mittarit kulutuksen ja ohivirtauksen seurantaa varten. Samalla kaikki jäsenten ja Haminan Veden väliset sopimukset a ovat siirtyneet Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnalle. Muutoksesta konkreettisin seuraus jäsenille on, että tämän...

Scroll to top