Open post

Veden ja jäteveden perus- ja kulutusmaksujen laskutus v. 2020

Laskutus Vuonna 2020 laskutus tapahtuu kuten viime vuonnakin kaksi kertaa vuodessa, mutta laskutus on molemmilla kerroilla mittarilukemaan perustuva. Perusmaksuista puolet laskutetaan ensimmäisen laskun yhteydessä puolet seuraavalla kerralla. Vesipostin perusmaksu ja yleisen vesipostin käyttäjien avainmaksut laskutetaan yhtenä eränä ensimmäisen laskutuksen yhteydessä. Tänä vuonna ei siis arviolaskutusta tehdä, koska viime vuonna kiinteistönomistajien ilmoittamat kulutustiedot ja arviotiedot...

Open post

Vuoden 2019 veden ja jäteveden toinen laskutuskerta

Veden ja jäteveden toinen laskutuskerta on ajankohtainen. Laskut lähetetään asiakkaille joulukuun lopussa ja laskun eräpäivä on tammikuun puolessa välissä vuonna 2020. Vedestä ja jätevedestä laskutetaan nyt todellisen kulutuksen mukaan niiden kiinteistöjen kohdalta, joista on tehty mittarilukemailmoitus joulukuun puoliväliin mennessä. Sen sijaan kiinteistöjä, joista eivät ole ilmoitettu mittarilukemaa, laskutetaan kulutusarvion mukaan. Lisäksi kaikilta laskutetaan veden...

Open post

Terveiset syyskokouksesta

Vesihuolto-osuuskunnan uusittujen sääntöjen mukainen ensimmäinen syyskokous pidettiin lokakuun lopulla Toivolassa. Vesihuolto-osuuskunnan jäseniä oli paikalla runsaat 20. Syyskokouksen asioina oli hallituksen jäsenten valinta, kokouspalkkioiden maksaminen hallituksen jäsenille sekä ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely. Hallituksen erovuorossa olleet varsinaiset jäsenet Raine Suntio ja Ossi Lommi valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Uutena asiana syyskokous päätti, että hallituksen jäsenille...

Open post

SYYSKOKOUS

Osuuskunnan uusien sääntöjen mukainen syyskokous pidetään lauantaina 26.10.2019 klo 14.00 Toivolassa (Museotie 820). Kokouksessa käsitellään vesihuolto-osuuskunnan sääntöjen 17 §:ssä mainitut asiat ja raha-asioiden hoitoon ja sijoittamiseen liittyvät asiat. Sääntöjen mukaan syyskokouksessa valitaan erovuoroiset hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi ja päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.      ...

Open post

Mittarinlukukortit ja lukeman ilmoittaminen

Mittarinlukukortit lähetetään lokakuun aikana tasauslaskutusta varten. Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa jo aiemmin (huom. varsinkin kesäasukkaat!) joko kotisivuilta löytyvän lomakkeen kautta, sähköpostitse osoitteeseen info@mantlahdenvesiok.fi tai puhelimitse numeroon 0400 678 012.      ...

Open post

Uudet säännöt ovat tulleet voimaan

Toukokuun varsinaisessa kokouksessa hyväksyttiin vesihuolto-osuuskunnan uudet säännöt, jotka patentti- ja rekisterihallitus on 22.7.2019 rekisteröinyt ja osaltaan hyväksynyt. Uusien sääntöjen laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun Haminan Veden ja osuuskunnan välinen sopimus toi tullessaan uusia tehtäviä ja tehtävien vastuunjaot muuttuivat sekä lainsäädännössä oli tapahtunut muutoksia. Oleellisimpia uusia kohtia ovat, että vuodessa pidetään kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja...

Open post

Ajankohtaista asiaa laskutuksesta

Veden ja jäteveden kulutus- ja perusmaksujen laskutus siirtyi tämän vuoden alusta vesiosuuskunnalle ja lähiaikoina kiinteistönomistajat saavat ensimmäisen laskunsa. Laskutettava summa sisältää arvion veden kulutuksesta ja jäteveden määrästä sekä puolet perusmaksusta. Käytännössä laskutuksen hoitaa AH- laskenta, joka tähänkin asti on hoitanut meidän hoitomaksulaskutuksemme. Tiedot veden ja jäteveden kulutuksesta siirtyivät Haminan Vedeltä, mutta kiinteistönomistajien perustiedoissa on...

Open post

Varsinainen kokous pidetty 5.5.2019

Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Toivolassa 5.5.2019. Paikalla oli yhteensä 29 henkilöä. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Raine Suntio kertoi viime vuoden toiminnasta, mikä oli pitkälti kulunut Haminan Veden ja osuuskunnan välisten työnjakoasioiden hoitamisessa. Puheenjohtaja totesi yhteistyön Haminan Veden kanssa sujuneen hyvin. Kokouksessa valittiin vuoden 2019 hallitus, jossa jatkavat Raine Suntio, Mika Arola ja Ossi Lommi. Uusiksi...

Open post

Uusi sopimus

Haminan Veden ja vesihuolto-osuuskunnan välillä on tehty uusi sopimus, jonka laatiminen johtuu lainsäädännöstä. Sopimuksella Haminan Vesi myy ja toimittaa vettä sekä vastaanottaa jätevettä osuuskunnalta. Laitosten liittymäkohtaan on asennettu mittarit kulutuksen ja ohivirtauksen seurantaa varten. Samalla kaikki jäsenten ja Haminan Veden väliset sopimukset a ovat siirtyneet Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnalle. Muutoksesta konkreettisin seuraus jäsenille on, että tämän...

Scroll to top