Varsinainen kokous pidetty 5.5.2019

Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Toivolassa 5.5.2019. Paikalla oli yhteensä 29 henkilöä. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Raine Suntio kertoi viime vuoden toiminnasta, mikä oli pitkälti kulunut Haminan Veden ja osuuskunnan välisten työnjakoasioiden hoitamisessa. Puheenjohtaja totesi yhteistyön Haminan Veden kanssa sujuneen hyvin.

Kokouksessa valittiin vuoden 2019 hallitus, jossa jatkavat Raine Suntio, Mika Arola ja Ossi Lommi. Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapani Korpela ja Hannu Tepponen sekä Pekka Rytkölä. Varajäseniksi valittiin Pentti Järviö, Ari Leander, Petri Ovaska ja Marjatta Miettinen.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin viime vuoden tilinpäätös ja tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä hyväksyttiin uudet säännöt. Säännöt tulevat voimaan kun patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt ja rekisteröinyt.

Lisäksi todettiin, että uudet kotisivut (www.mantlahdenvesiok.fi) ovat nyt julkaistu ja niiden välityksellä on tarkoitus hoitaa tiedottaminen ajantasaisesti. Kotisivuilla on palautelaatikko, ja sen kautta jokainen jäsen voi tuoda mieltään askarruttavia asioita hallituksen tietoon.

Scroll to top